13 sierpnia 1922

Chłód majowy. (Ze spostrzeżeń meteorologicznych).

 

Prawie każdego roku powtarza się owe nagłe obniżenie ciepłoty w środkowej Europie w pierwszej połowie maja. Lecz czas ten nie przypada, jak ogólnie lud twierdzi, na dnie 12, 13 i 14 (Pankracy, Serwacy i Bonifacy), lecz waha się między końcem kwietnia, a połową maja.

Oziębienie w maju przypada na okres rozwoju roślin i dlatego może znaczne wyrządzić szkody.

Ogólne podwyższenie ciepłoty na wiosnę ogrzanie atmosfery nie jest jeszcze tak znaczne, aby oziębienie ciepłoty nie mogło spowodować wieczornych mrozów. Niższe, ciepłe warstwy atmosferyczne, przez promieniowanie podczas pogodnych nocy, tracą wiele cieplika, który przechodzi w górne, chłodniejsze warstwy atmosferyczne i tak znacznie się oziębia, iż zachodzi obawa nocnych przymrozków.

Po ciepłych dniach kwietniowych chłód ten w bieżącym roku był te m . dotkliwszy, a w roślinności, zwłaszcza w winnicach, znaczne wyrządził szkody. Ciśnienie atmosferyczne, które spowodowało takie obniżenie ciepłoty, wykazało wysoki stan na zachodzie ponad Oceanem Atlantyckim, podczas gdy niskie ciśnienie panowało w Europie środkowej i zachodniej.

Silne wiatry północne doprowadzają tylko zimne powietrze z okolic północnych, lecz same przez się nie obniżają znacznie temperatury, inaczej zaś, jeśli do nagłego wysokiego ciśnienia przyłączy się wypogodzenie i spokój w atmosferze. Promieniowanie ciepła z niższych w górne warstwy podczas takich pogodnych nocy, powoduje nocne mrozy.

Z większą regularnością niżeli w maju występuje nagłe obniżenie ciepłoty w polocie czerwca. Wywołuje ona największe zmiany w normalnym przebiegu temperatury naszej. Ponieważ zaś w czerwcu ogrzanie atmosfery i rozwój roślinności już bardzo daleko postąpiły, takie nagłe obniżenie ciepłoty w czerwcu ogólnie mało daje się we znaki. Istnieją całe serye lat, w których rzeczywiście w połowie maja temperatura znacznie się obniżyła, ale też i serye lat bez znaczniejszego obniżenia ciepłoty w tym samym czasie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-05-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.