9 czerwca 1923

Zjawiska astronomiczne w lipcu

 

            Jako najwybitniejsze zjawiska astronomiczne przynosi z sobą miesiąc lipiec zaćmienie księżyca i zaćmienie słońca. Zaćmienie księżyca — częściowe tylko — przypada na dzień 15 lipca o godzinie 3 -minut 19, a trwać będzie 2 godziny 51 minut. Zaćmienie słońca przypada na 30 lipca i mieć będzie formę pierścieniową. Rozpocznie się w 25 minut po północy, a zakończy się o g. 5 minut 47. Dnia ubędzie przez cały miesiąc prawie o godzinę. Pełnia księżyca przypada na 5, nów na 30 lipca.

 

            Z planet widzieć będzie można w pierwszych dniach miesiąca „Merkurego" w drugiej połowie Wenus; gwiazdą wieczorną jest Jupiter.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 2 lipca 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.