6 grudnia 1923

Rzadkie zjawisko natury

Rzadkie zjawisko natury, jak donoszą z Gniezna, można było obserwować tamże w niedzielę wieczorem około godz. 9. Niezwykle duża i jasna kometa o długim, ognistym ogonie posuwała się na horyzoncie od strony północno-zachodniej w kierunku południowo-wschodnim. To samo zjawisko zauważono podobno także w

Poznaniu. Ognisty ogon komety uważano pierwotnie za ogień bengalski, zrzucony może przez lotnika, lecz to było wykluczonem, gdyż zjawisko świetlane posuwało się w linii poziomej. Ludzie wrażliwi na tego rodzaju zjawiska, spostrzeżenie swoje rozmaicie komentowali.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 września 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.