22 stycznia 1922

Pogoda

Stan pogody.

Temperatura najwyższa wynosiła wczoraj w Krakowie 22'2, najniższa 7'6. Przewidywany przebieg pogody w dniu dzisiejszym: Zachmurzenie zmienne (przeważnie pochmurno). Skłonność do burz miejscowych opadów. Ciepło. Słabe wiatry lokalne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-07-1921

Burza z ulewą

przeciągnęła wczoraj nad ranem miastem około godz. 5 po poł., przynosząc znaczne ochłodzenie atmosfery oraz tak upragniony przez rolników kilka godzin trwający deszcz. Wskutek togo amatorzy niedzielnych festynów, już rozpoczętych w ogrodzie Strzeleckim i parku Krakowskim, musieli zrezygnować z dalszej wesołej zabawy i rozmaitych nadprogramowych uciech, a podążać ku domowym larem i piernatom,, brnąc po drodze po kostki w oceanach gromadzącej się na gościńcach i chodnikach wody, wyrzucanej strumieniami z przepełnionych kanałów. W kilku miejscach silny prąd wody zerwał nawet bruk uliczny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-07-1921

Stan pogody.

Stacja Meteorologiczna I Gimnazjum Państwowego w Częstochowie w dniu 30.3.21 r. notuje:

 

Temp. najwyż. 18.2, naniż. - 3.0, 2 m. w ziemi 5.0. Ciśn. atm. 738.2 mm. Wiatromierz kier. wiatru SW godz. 1-ej pp., szybkość wiatru 7 m. sek. Wilg. Wzgl. % 56. Opad z dn. poprzedniego – mm.

 

Iskra, 01-04-1921

Czerwcowe kanikularne upały

trwają wciąż, w Wiedniu bez zmiany a temperatura łych dni wskazuje 28.8 C., powyżej zera, czyli równa się dniom lipca i sierpnia lat innych. Barometr nie zapowiada tam na najbliższą przyszłość bynajmniej zmiany.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-06-1921

Pierwszy śnieg spadł dziś rano.

Zrazu nieśmiało, poczęły później placki biale spadać coraz liczniej, lecz biel ich na ziemi, do zimy jeszcze nieprzygotowanej, znikała natychmiast. Śnieg ten przypomina nam dzień św. Szymona i Judy z przed lat sześciu. I wówczas pierwszy spadł śnieg pod wieczór, a z nim wia-domość, która radością i otuchą napełniła serca, że Niemcy pobici zostali pod Warszawą, Jakie dziś, po sześciu latach zmiany. Polska wolna, powstała nie dzięki prusko-austrjackiemu „manifestowi", stoi silna, posiada swe wybrzeże. Poznań jest polskim, do tego najczystszem etnograficznie miastem polskim, granice nasze daleko sięgają na wschód. Tylko tak jak przed 6 laty spadł 28. października znów pierwszy śnieg.

 

Kurjer Poznański, 29-10-1920