30 września 1923

Pogoda

Rzadkie zjawisko natury

Rzadkie zjawisko natury, jak donoszą z Gniezna, można było obserwować tamże w niedzielę wieczorem około godz. 9. Niezwykle duża i jasna kometa o długim, ognistym ogonie posuwała się na horyzoncie od strony północno-zachodniej w kierunku południowo-wschodnim. To samo zjawisko zauważono podobno także w

Pogoda we wrześniu

Według teoryi prof. Zengera przypadają dnie krytyczne w ukształtowaniu się stosunków atmosferycznych w obecnym miesiącu na dnie: 5, 6, 15, 17, 18, 27 i 30 września. Niezwykle silne będą one w czasie od 18 do 30 września; najsilniejsze zaś wogóle opady pojawią się około 5 b. m. Początek miesiąca będzie deszczowy i wilgotny; to samo da się powiedzieć i o końcu miesiąca. Od 7 nastąpi

Upały

Od kilku dni mieszkańcom Krakowa dają się dotkliwie we znaki straszne upały, które nawet o tej porze, tj. w połowie sierpnia, są zjawiskiem niezwykłem. Jednocześnie donoszą z Zakopanego, że panują tam również wielkie upały, dochodzące do niebywałych rozmiarów. Nietylko dni, ale i noce są tak gorące, że nie­ podobna wprost spać; np.

Chłodne lato.

Koniec lata meteorologicznego przypada na dzień 31 sierpnia, ponieważ z pierwszym września rozpaczyna się u nas klimatologiczne jesień. Wszystkie trzy ubiegła miesiące letnie — czerwiec, lipiec i sierpień były stosunkowo bardzo chłodnę. Nieco tylko urywkami zakosztowaliśmy prawdziwie pięknego i ciepłego lata, które na szczęście przypadały w okresie najgorętszych zbiorów polnych. te lato ubiegłe byto niezwykle chłodne, dowodzi nie tylko średnia temperatura miesięczna, lecz także fakt, to najwyższa temperatura nie dosięgła w niem nawet 30 st. C.

Burza

W nocy z 5-go na 6-ty b. m. nad Sosnowcem i okolicą przeszła straszna burza i poczyniła ogromne szkody. Suchy wiatr, bez kontroli deszczu, szalał od godz. 1-ej po północy do 5-ej zrana, wywracając słupy telegraficzne, obalając budynki wyrywając z korzeniami wielkie drzewa. Dopiero po godz. 5-ej uspokoiło się nieco, a trochę później spadł drobny deszcz.

Kurjer Warszawski, 08-08-1916