30 czerwca 1922

Pogoda

Śnieg

 

Pociąg, który dnia 14 maja rano przy­szedł do Lublina z Kowla, przywiózł na sobie śnieg który tegoż dnia i poprzedniego obficie spadł w okolicach Kowla, gdzie nocami panują jeszcze obecnie silne przymrozki.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21 maja 1916

Chłód majowy. (Ze spostrzeżeń meteorologicznych).

 

Prawie każdego roku powtarza się owe nagłe obniżenie ciepłoty w środkowej Europie w pierwszej połowie maja. Lecz czas ten nie przypada, jak ogólnie lud twierdzi, na dnie 12, 13 i 14 (Pankracy, Serwacy i Bonifacy), lecz waha się między końcem kwietnia, a połową maja.

Oziębienie w maju przypada na okres rozwoju roślin i dlatego może znaczne wyrządzić szkody.

Pierwsza burza

 

Wczoraj w południe mieliśmy pierwszą burzę majową. Około godz. wpół do pierwszej poczęły gromadzić się na niebie sine kłęby chmur, zaczął padać deszcz, który wkrótce zamienił się w gwałtowne ulewę; odezwał się ponury grzmot, kilka razy rozległ się potężny huk piorunu, któremu towarzyszyły złociste zygzakowate błyski, rozrywające ciemne tło zachmurzonego nieba.

Przepowiednia pogody na maj

 

Według stuletniego kalendarza maja pierwsze dwa dni miesiąca mają być pogodne, 4 stronami gwałtowny deszcz z grzmotami, 5 zimno i pochmurno, 6 szron, podczas dnia pogodnie lecz zimno, od 7 do 26 maja noce zimne, lecz dni ciepłe i suche; 27 ostry wiatr, potem do końca miesiąca pochmurno i deszcze.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 5 maja 1916

Zmienna pogoda

 

Zmienna pogoda w całem tego słowa znaczeniu była wczoraj i onegdaj. — Co chwila zaczynał padać deszcz; zwłaszcza po południu jednego i drugiego dnia strumienie wody zalewały bezlitośnie ulice i domy naszego miasta, nie biorąc wcale pod uwagę, że domy nasze mają dziury w dachach, a my mamy dziury w butach.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30 kwietnia 2016