1 czerwca 1923

Pogoda

Burza w Wiedniu

 

Burza w Wiedniuszalała we wtorek z siłą orkaniczną. Jak podają pisma wiedeńskie, wicher na szeregu ulic strącał dachówki i obalał attyki, a w okolicy miasta i nawet w Praterze obalał grube drzewa. Koło mostu Brygidy wichura obaliła nawet wóz ciężarowy, a w ul. Drezdeńskiej wóz do transportu mebli. Było także wiele ciężkich pokaleczeń, między nimi jeden wypadek śmiertelny,

Najkrótszy dzień

 

Wczoraj mieliśmy najkrótszy dzień; wynosił zaledwie 8 godzin. Słońce weszło o godzinie 7:39, zaszło o godz. 3:39. Mrok rozpoczął się około godziny 4.

Od dzisiaj zaczyna dnia przybywać na m i t o jedną minutę; jutro dzień będzie dłuższy o dwie minuty, dnia 31 b. m. o 4 minuty, dnia 15 stycznia o pół godziny, dnia 31 stycznia o jedną godzinę; i 13 minut

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-12-1915

Bułgarskie straże przednie w Monastyrze.

Belin (tel. wł.) „Deutsche Tageszeitung” donosi z Rotterdamu: Korespondent wojenny „Trybuny” donosi z Salonik: Bułgarskie straże przednie wkroczyły do Monastyru. Ludność uciekła. Konsulaty entanty przeniosły się do Salonik. (Potwierdzenia tej wiadomości jeszcze brak).

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-11-1915

Stan pogody.

Z Wiednia donoszą, iż stolica monarchii dopiero onegdaj przeżyła pierwszy dzień istotnie mroźny. Temperatura jednak nie podniosła się tam ponad 0. W wyższych regionach panował znacznie cieplejszy wiatr, niż na nizinach. W Warszawie przy 0, a w Mitawie przy 3 stopniach mrozu było mglisto. W Turce temperatura wynosiła 7 stopni, w Stanisławowie 5, w Dornawatrze 13 stopni.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-11-1915

Zawieje śnieżne

 

Z powodu ogromnych za­wiei śnieżnych ruch kolejowy między Krakowem a Lwowem w dalszym ciągu odbywa się niere­gularnie. Pociągi, przybywające do Krakowa ze strony Lwowa, przychodzą z parogodzinnem opóźnieniem.

            I tak, dwa pociągi, przychodzące ze Lwowa do Krakowa między godziną 6 a 7 wieczorem, z powodu zawiei śnieżnych w dniu wczorajszym odwołano. Pociąg wojskowy, który