8 grudnia 1921

Pogoda

Spostrzeżenia meteoroligiczne

za dzień od 29. do 30. lipca b. r.

(podług Obserwatorjum meteorolicznego przy Uniwersytecie.)

Barometr bardzo mało się podniósł. - Cieplej, miejscami deszcz.

 

Kurjer Poznański, 31-07-1919

Pierwsze upały.

Pierwszy prawdziwie upalny dzień wczorajszy sprowadził wiele biadań i narzekań na niezwykłe gorąco. Wystarczy jednak spojrzeć na powyższą tabliczkę etatystyczną, by zrozumieć, te inne ludy znoszą cierpliwie większy leszcze tar słońca.

Z niedzieli.

Po upalnych dniach padał w niedzielę przez większą część dnia deszcz, przyczem powietrze silnie się oziębiło. Po południu niebo się wypogodziło, to też ulice ożywiły sicz i zaroiły, w mieście zaś pojawił się udekorowany automobil cżarowy, z którego liczni młodzi ludzie i panienki przebrane za motyle, rozrzucały kartki zwiastujące rozpoczęcie się festynu „lato motyle”. Przeciwnicy chłodnego powietrza chronili się tłumnie do lokali śniadankowych i kawiarni, widać w celu zbadania, czy zapowiedziane obniżenie cen przeszło rzeczywiście do sktutku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-06-1919

Burza.

W chwili oddawania „Kurjera” pod prasę przeciągnęła nad Częstochową burza z grzmotami i piorunami. Spadł niezwykle ulewny deszcz oraz grad, który niewątpliwie wyrządził duże straty w ogrodach i na polach.

 

Kurjer Częstochowski, 03-07-1919

Chłody i deszcze

trwają w dalszym ciągu. Rolnicy z tego powodu przewidują opóźnienie się żniw.

 

Ziemia Lubelska, 07-06-1919