29 listopada 1922

Z polskich zawodów sportowych.

„Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich oddal się do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych, które poleciło Komitetowi prowadzić wśród wojska i społeczeństwa jaknajsilniejszą akcję sportową, która zdaniem tegoż znakomicie podnosi poziom fizyczny i duchowy rekruta i armjiu.

Świat, 31-07-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.