22 września 1923

Poskromienie fal

Sezon pływacki posiada niemniejsze popisy sportowe, jak sezon saneczkowo-łyżwiarski. Kryje on w sobie daleko większe niebezpieczeństwa, niż niejeden sport lądowy. Polega bowiem na walce z żywiciem zdradliwym, kryjącym w sobie wieczne niespodzianki, Dlatego może walka z tym żywiołem posiada szczególnie kuszacą siłą.

Na skutek zaproszeń, wystosowanych przez sztab francuski i sztab angielski, wyjeżdża gen. Władysław Sikorski, szef sztabu generalnego armii polskiej ne Zachód, aby wziąć udział w jesiennych manewrach wojsk francuskich. a później wojsk brytyjskich. Zaproszenia te świadczą najlepiej o tern, iż armia nasza, licząca dziś 30 dywizyi żołnierze, zyskała sobie szacunek i poważanie nietylko wśród towarzyszów broni sprzymierzonej armii francuskiej, ale także i w kierowniczych sferach armii W. Brytanii. Jest to w wielkiej mierze zasługą tegoż właśnie szefa sitaku, który zaskarbił sobie wzięcie u francuskich kolegów z gen. Weygandem na czele, na polach bitwy w pamiętnym r. 1920, a później uznanie i podziw swoją pracą nad organizacyą armii polskiej w okresie powojennym.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-09-1922

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.