23 stycznia 1922

Sport

Popis gimnastyczny

 

W uzupełnieniu sprawozdania naszego matchu basquet – bull’owego d. 9 b. m. zaznaczamy, że zwycięstw odniosła partja szkoły im. Mikołaja Reja „Wisła 1” w stosunku 7 :2.

Kurjer Poranny, 12-05-1915

Zasady szermiercze.

 

 

Jutro o godz. 9 wiecz. w sali naszej na Dynasach odbędą się zawody szermiercze członków naszego Towarzystwa, na które najuprzejmnej Sz. Panów zapraszamy.

 

Bilety dla członków i ich rodzin wydaje codziennie kancelarja Towarzystwa w godzinach wieczornych.

 

Kurjer Poranny, 06-05-1915

 

 

Z Koła sportowego

Po chwilowo przygasłym wskutek warunków ogólnych ruchu „Koło sportowe" rozpoczyna sezon wiosenny pod znakiem wytężonej pracy, nie tyle ogólno-sportowej, lecz może wdzięczniejszej bo usiłującej ogarnąć i ześrodkować te wszystkie zaczątki, jakie na naszym, niedostatecznie podatnym, gruncie osiągnąć dotychczas zdołano. Nad wytworzeniem mianowicie łożyska sportowego, nad ujednostajnieniem prądów w podstawowem wychowaniu fizycznem i nadaniom im właściwego kierunku — pracuje zarząd sekcji gier ruchowych, obejmującej liczną młodzież szkolna, której racjonalny rozwój fizyczny — tak u nas zaniedbany – leżeć winien na sercu rodziców, wychowawców i całego społeczeństwa.

Wyścigi konne.

Dziś drugi dzień wyścigów konnych na polu Mokotowskim. Odbędzie się tylko sześć gonitw z sumą nagród rb. 5.700, o które ma się ubiegać 17 zapisanych wczoraj koni.

 

Totalizator czynny nie będzie.

 

Początek wyścigów o godz. 4 po południu.

 

Kurjer Poranny, 06-05-1915

Biały – szampionem bokserskim.

 

W czasie świąt wielkanocnych odbył się w Hawannie match bokserski między dotychczasowym szampionom bokserskim murzynem Jack Johnsonem a cowboyem Wiliamem Wiliardem z Texas. Od początku walki widzowie stali po stronie Wiliarda, i kilkakrotnie wpadło kilku widzów na arenę, aby obić murzyna za nieprawidłowe ciosy. Walka trwała stosunkowo za długo; Johnson od początku skazany był na obronę — nie atakował, lecz jedynie odpierał gwałtowne ataki cowboya. Dopiero w 26 złożeniu zwyciężył Wiliard przez „enodc onck". Na widok tego zawyło 15.000 widzów z radości. Ogrzykom nie było końca. Rozentuzyazmowani widzowie wpadli na scenę i na rękach zaniesiono go do hotelu. Wiliard stał się obecnie najpopularniejszym człowiekiem w Ameryce.