23 stycznia 1922

Sport

Losy cyklistów-turystów.

 W dn. 16 lipca r. b. wyruszyło na rowerach z Warszawy do Paryża 4 członków T. C. W. pp kapitan Zd. Budziszewski, Fel. Wojtkiewicz, Mar. Fuks i Henr. Herbst.

 

W dn. 31 tegoż miesiąca zaskoczyła ich wojna w Eisenach w Niemczech, poczem wszelki ślad za wycieczkowiczami zaginął.

 

Pomimo zasiąganych informacyi przez Komitet T. C. W. w konsulatach, i ambasadach żadnej wiadomości nie otrzymano, dopiero przedwczoraj nadeszły listy, donoszące, iż wszyscy uczestnicy wycieczki są zdrowi i zatrzymani zostali jako jeńcy w twierdzy Ehrenhrasteln, pod Koblencyą, nad Renem, gdzie przebywać będą, aż do ukończenia wojny.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 25-10-1914

Zawody w piłkę nożną.

W niedzielę 18 bm. odbędą się zawody w piłkę nożną między I. Drużyną Pogoni, a II drużyną Warty. Początek gry o godz. pół do 3 na boisku przy dawniejszej bramie wildeckiej. Punkt zborny dla członków Towarzystwa Pogoni o godz. 23/4 w szatni. Czołem!

Zarząd.

 

Kurjer Poznański, 17-10-1914

Wyścigi cyklistów i motocyklistów.

 

Umiejętnie ułożony program wyścigów, które odbędą się w nadchodzącą niedzielę, dn. 27 b. m. wzbudzi, duże zainteresowanie pośród miłośników sportu cyklowego, jak również udział najlepszych jeźdzców torowych pp. Teela, Grochowskiego, Kamo, Boguszewskiego, Kubika, Kłopotowskiego na czele z p. Franciszkiem Szymczykiem, który i tym razem ubiegać się będzie o palmę pierwszeństwa.

 

Do wyścigu, składającego się z 3 biegów o Wielką nagrodę Polskiego Komitetu Sanitarnego, zapisali się wszyscy najlepsi cykliści.

Ze sportu footballowego.

Mimo wojny europejskiej w wielkich centrach sportowych Austro-Węgier i Niemiec rozgrywają miedzy sobą kluby sportowe zawody footballowe. W ubiegłą niedzielę odbył się we Wiedniu match miedzymiastowy Berlin—Wiedeń, w Budapeszcie zaś Między, Austryą a Węgrami. Pierwszy zakończył się zwycięstwem Wiedeńczyków 5:1, drugi bez rozstrzygnięcia 2:2.

 

Zawody urządzone były ku uczczeniu imienin cesarza, a czysty dochód przypadł w równych częściach na cele „Czerwonego Krzyża" Austro-Węgier i Niemiec.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-10-1914

Wyścigi cyklistów i motocyklistów.

Bilety na wyścigi, odbyć się mające w najbliższą niedzielę, dn. 20 b. m., na torze dynasowskim, nabywać można w Kancelaryi Tow. - Dynasy, tel. 9-12.

 

Całkowity dochód z wyścigów przeznaczono na korzyść Polskiego Komitetu Sanitarnego.

 

Bilety numerowane, zamówione telefonicznie, będą odsyłane do domów.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 18-09-1914