18 sierpnia 1922

Sport

Ruch sportowy na prowincyi

zatacza coraz szersze kręgi, takie sportowcy prowincyonalni osiągają coraz lepsze wynikł. Prowincyi przoduje od szeregu lat Jasło, którego przedstawicie zdobyli w tym roku sztandar wędrowny szkół średnich Galicyi. Również, zawody sportowe urządzane w Jaśle, jak zawody lekko-atletyczne (pierwsze i największe w Galicyi zachodniej), turnieje tennisowe i matche footbalowe cieszą sie jak najlepszą sławą. W tym roku dzięki usilnym starania jasielskich kół sportowych udało się ułożyć program bardzo pięknego „Tygodnia Sportowego".

Organizacya totalizatorowa.

 

Warszawskie Towarzystwo Wyścigów Konnych przygotowało zastęp specyalistów, urzędników i kasyerów, do czynności totalizatorowych na prowincyonalnych torach wyścigowych. Urzędnicy ci w sezonach warszawskich pełnią swoje obowiązki na miejscu, w Warszawie, poczem objeżdżają prowincyę, obwożąc z sobą całkowity aparat mechanizmu totalizatorowego, nie tylko po Królestwie Polskiem, lecz i po Wołyniu i Podolu.

Konkurs pływacki.

Pływactwo — jeden może z najzdrowszych i najhygjeniczniejszych sportów — niw wywalczył sobie jeszcze tego stanowiska, na jakie zasługuje.

 

Uprawiany bywa po amatorsku, „w pojedynkę", nielicznie.

 

Konkursy pływackie, tak niezbędne dla postawienia tego sportu na poziomie użytecznym, to rzadkość, liczba uczestników w takich konkursach —nikła, a zainteresowanie ogółu — żadne. Dyletantyzm ma tu szerokie; pole do popisu, przynosząc więcej szkody, niż pożytku ze względu na; nieumiejętne uprawianie tego sportu, z pominięciem wskazówek praktyki; pływackiej i zasad hygjeny.

Samochodem przez Tatry i Pieniny.

Z raidu samochodowego w Tatry i Pieniny zamieszczamy dziś rysunek wykonany na podstawie fotografii a przedstawiający start w Podgórzu koło Matecznego.

 

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-07-1914

Międzynarodowy meeting awiatyczny we Wiedniu.

Wiedeń, 4 lipca.

Onegdaj zakończył się tu międzynarodowy konkurs lotniczy. W konkursie tym wzięło udział wielu światowych pilotów, jak Konechel, Saros, Stiploschek, Bier i wielu innych.

 

Lwią część nagród zdobyli cudzoziemcy, austryackim lotnikom przypadły w udziale nieliczne, drobne odznaczenia.