4 sierpnia 1921

Sport

Pierwszy match bokserski w Polsce

odbędzie się w Krakowie.

Kraków będzie niebawem widownią senzacyjnych sportowych zapasów, jakie na kontynencie dopiero tylko Paryż, miał sposobność widzieć na estradzie: mianowicie w Krakowie odbędzie się publiczny wielki match bokserski, w którym kilku znanych championów amerykańskich zaprodukuje swą umiejętność. Jak wiadomo, klasycznym terenem boksu była dawniej Anglia, obecnie jednak najgroźniejszych bokserów wydają Stany Zjednoczone, gdzienboks jako wielce emocyonujący sport ma tysiące zwolenników i gdzie matche bokserskie należą do senzacyjnych wydarzeń aportowych.

Koń wyścigowy za 82 miliony koron.

Ogier pełnej krwi „Tracery", sprzedany został przez angielskiego majora Bolmonta, Sonarowi Unse do Buenos Aires za 265.000 dolarów (około 82 miliony koron!!) Jestto najwyższa chyba cena, jaką kiedykolwiek zapłacono za konia czystej krwi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1920

Z wielkich międzynarodowych gier olimpijskich,

jakie mają się odbyć latem w Antwerpii, ma zostać podobno wykluczona Holandya za to, że nie chce wydać Wilhelma.

 

Górnoślązak, 07-02-1920

Zawody narciarskie w Zakopanem.

Staraniem polskiego Związku narciarskiego, jak już donosiliśmy, odbędą się w Zakopanem 21 i 22 b. m. pierwsze związkowe zawody narciarskie.

 

Zawody urozmaicone będą między innymi biegiem. gilem pań, biegiem stiuków podhalańskich t skokami na nartach. W zawodach uczestniczyć mogą także członkowie zagranicznych związków.

O sporcie i jego organizacji.

4. Światowa organizacja sportu.

Jedne gałęzie sportu, jak n. p. gra w plikę nożną z natury wymagają połączenia się pewnej ilość osób w drużynę sportową, inne znowu wymagają stowarzyszenia się w celu utrzymywania boisk sportowych, torów łyżwiarskich, lokalu i t. p. Widzimy zatem, że chcący uprawiać sport muszą się łączyć w specjalne towarzystwa, które by im to ułatwiały, _i które poma-gały by swym członkom w uprawianiu sportu. Mają one zatem na celu utrzymywanie boisk sportowych, torów, przystani wioślarskich, lokalu, naukę sportu, przestrzeganie jego zasad, organizację zawodów, wypożyczanie przyrządów, propagandę i t. p. Towarzystwa sportowe są rozmaite -- jedne obejmują większą ilość sportów, łącząc n. p. piłkę nożną, lekką atletykę, pływanie, narciarstwo i t. p., inne zaś służą wyłącznie tylko jednej gałęzi sportu, n p. wioślarskie, kolarskie, wyścigów konnych, łyżwiarskie, narciarskie i. p.