24 października 1921

Z ziem polskich

Wynik spisu ludności w Cieszynie.

Na ostatniem posiedzeniu Komisyi administracyjnej zawiadomił komisarz spisowy, że ludność miasta Cieszyna wynosi 15.318 mieszkańców, z tego 9.214 Polaków, to jest 60 i jedna dziesiąta proc. Niemców i Czechów jest 39 proc. Miejsce klimatyczne Wisła ma 4250 mieszkańców, w tem 4220 Polaków.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-10-1921

Podział kolei górnośląskich.

Z Cieszyna donoszą, że st. radca kolejowy Banaszkiewicz, dotychczasowy kierunek referatu kolejowego w Cieszynie, mianowny został delegatem rządu polskiego w Opolu celem przeprowadzenia tam podziału kolei górnośląskich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-10-1921

Echa przykrej sprawy.

W sprawie przykrego zajścia w restauracyl hotelu saskiego w dniu 10 bm. z zadowoleniem możemy donieść po wyjaśnieniu wypadku przez władze wojskowe, że awantura powstała między cywilnym szoferem Zygmuntem Schiffem a osobą cywilną, które jeszcze w styczniu br. została z wojska uwolnioną. Czynni wojskowi z zajściem nic nie mieli wspób nego, było to zajście wyłącznie między cywilami.

Sądzimy, że i „cywile" zachować się powinni przyzwoicie w lepszych lokalach. Chamstwo jest wstrętne zawsze, ktokolwiek le popełnia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-10-1921

Powrót z Bolszewii.

Staruszka i starzec przybyli na piechotę z Samary po sześciomiesięcznej wędrówce.

Zamach samobójczy.

Wczoraj zawezwano pogotowie ratunkowe do Dębnik na ul. Różaną, gdzie w zamiarze samobójczym niejaka Wiktorya Stanowska wypita znaczną dozę opium. W ciężkim stanie odwieziono ją do szpitala.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-10-1921