16 stycznia 1922

Poeci polscy w Legionach.

Z poetów zgłosił się do Legionów polskich z młodzieńczym zapałem czcigodny Jan Kasprowicz, stoją pod bronią w Strzelcu Sieroszewski, Daniłowski, Wyrzykowski, Strug, Nalepiński, Żuławski i wielu innych, których nazwisk nie można dziś jeszcze wymienić ze względu na ich rodziny, dotąd pod zaborem rosyjskim się znajdujące. Ostatni z przytoczonych, poeta Jerzy Żuławski, jest najstarszym z sześciu synów Kazimierza, byłego powstańca w 63 roku, którzy wszyscy są dzisiaj pod bronią: czterej w regularnej armii austryackiej, a dwaj w ochotniczych szeregach Strzelca.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-08-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.