13 sierpnia 1922

Dworzec kolej. w Kielcach.

Gmach ten, który nosi liczne ślady ostrzeliwania, stanowi dziś na razie główne koszary Strzelców.

 

Po raz pierwszy dworzec zajęty został przez Strzelców w dniu 12 sierpnia; gdy wieczorem Strzelcy pod naporem atakującej miasto kawaeryi wycofali się z Kielc do Karczówka, jeden pluton pozostał zabarykadowany w gmachu — dopiero o godzinie 8-mej zrana nazajutrz (13 sierpnia) rejterował w porządku do odległe go o 2 kilometry lasku, ostrzeliwany granatami przez Moskali. — Bitwa, w dniu 15. sierpnia stoczona przez wojsko austryackie, uwolnił: Kielce raz na zawsze od Moskali. Dworzec służy dziś jako kwatera strzelców, ale po naprawie kolei Częstochowa—Kielce (przez Prusaków) będzie oddany właściwemu przeznaczeniu.

 

 

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.