28 czerwca 1922

Kęty na Legiony.

Za przykładem innych miast i Rada gminna Kęt jednomyślnie uchwaliła na Legiony polskie kwotę 20.000 kor. Wniosek tej sumy postawił radny miasta p. Jul. Boczak. Również i świeżo związane Stowarzyszenie Szynkarzy z Kęt – ofiarowało swój cały kapitał 200 rok na ten cel. I za tym przykładem poszli również i Weterani wojskowi i dali 200 kor. na Legiony. Godziłoby się, żeby i cechy coś dały grosza na te nasze polskie hufce.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.