17 maja 1922

Krynica centralą władz galicyjskich.

Jak się informujemy z poważnego źródła – Krynica jest obecnie po ewakuacyi przez armię austryacką Lwowa – siedzibą namiestnictwa galicyjskiego, Wydziału krajowego i Dyrekcyi Skarbu. Namiestnictwo miało być w pierwszej chwili przeniesionem do Nowego Sącza. Ze względu jednak na operacye wojenne – odpowiedniejszą i bezpieczniejszą okazała się Krynica.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.