17 maja 1922

Oddziały samarynański młodzieży.

Dyrekcye krakowskich szkól średnich zorganizowały przy współdziałaniu gron nauczycielskich oddziały samarytańskie z młodzieży szkolnej. Starsi i fizycznie silni uczniowie pełnią jako ,,dwunastka" służbę na dworcu kolejowym przy transporcie rannych z wozów kolejowych do szpitala. Z uznaniem podnieść należy zapal i wytrwałość młodych „Samarytaninów", którzy dzień i całą noc spieszą naprzemian z pomocą. Nietylko starsi, lecz i młodsi, a nawet najmłodsi spełniają cenne usługi. Również pełnią dyżury w szpitalach jako lektorzy i towarzysze rannych, załatwiają im korespondencye i drobne sprawunki w mieście.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.