25 września 1922

Wyczerpanie zasiłków.

Prezydjum Magistratu kr. st. m. Lwowa ogłasza niniejszem, że wskutek wyczerpania nadesłanego przez rząd austrjacki funduszu, wstrzymuje się dalsze wypłaty zasiłków wojskowych.

 

Kurjer Lwowski, 12-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.