28 czerwca 1922

Uznanie dla Legionistów.

C. i k. komenda Wojskowa w Krakowie rozkazem z dnia 13 września 1914 Prez. Nr. 4244 podała do wiadomości jen. Raczyńskiego, że „sprawność oddziału Legionistów polskich, pozostającego pod rozkazami komendanta Piłsudskiego, udowodniona podczas ostatnich forsownych marszów, zasługuje na zupełne uznanie.

* * *

Oddział pułkownika Piłsudzkiego – jak wiadomo – po wycofaniu się z Kielc udał się na główne pole walki austryackiej z Moskalami. Odznaczenie Legionistów, wystosowane przez komendę wojskową w Krakowie – stwierdza dobitnie karność i bitność legionistów polskich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.