28 czerwca 1922

Rozkaz Komendy Legionu.

„Dziennik obwieszczeń Naczelnego Komitetu narodowego, Sekcyi Zachodniej", obwieszcza w nrze 3, co następuje:

 

C. i k. Komenda I Polskiego Legionu wydala dnia 10 września podpisany przez gen. majora Baczyńskiego rozkaz, z którego „Dziennik obwieszczeń N. K. N," ogłasza następujące ustępy:

 

„Po dzień sformowania I-go Legionu polskiego potworzono w kilku miejscowościach organa komisaryatów Wojsk Polskich Rządu Narodowego.

 

„Z chwilą objęcia komendy I-go Legionu, t. j. z datą zaprzysiężenia Legionu w Krakowie i w Kielcach, znoszę wyż wskazane, jakoteż wszelkiego rodzaju tym podobne organa, oznajmiając, że takowe nie mają nic wspólnego z wojskami I-go Legionu Polskiego.

 

 

„I-szy Legion Polski jest organizacye jedynie i wyłącznie wojskową, dozwoloną i trawną podlegającą rozkazom c. i k. Naczelnej Komendy Armii. Innych wojsk polskich niema.

 

„W miejscowościach, gdzie tego okaże się potrzeba, zastrzegam sobie wyłączne prawo ustanawiania odnośnych organów, które z zachowaniem przynależności do I-go Legionu będą miały obowiązek przestrzegania jego interesów wojskowych.

 

„Jako instytucya wojskowa, 1-szy Legion Polski niema żadnego związku z tajnym Rządem narodowym, który wedle uchwał Naczelnego Komitetu Narodowego, przestał istnieć z dniem 16 sierpnia b. r.

 

„Również z Naczelnym Komitetem Narodowym w Krakowie wojska I-go Legionu Polskiego stoją w związku jedynie w sprawach zaopatrywania wojska w odzież, w potrzeby materyalnej natury i treści organizacyjnej.

 

„Wojska I-go Legionu Polskiego przechodzą z dniem 8 września na żołd skarbu wojennego c. i k. armii, skąd też otrzymywać będą pożywienie, uzbrojenie, rynsztunek, jakoteż wszelkie inne zapotrzebowania na równi i wyłącznie na podstawie ustaw i przepisów dla wojsk austryacko-węgierskich armii ustalonych.

 

„Zwracając jeszcze raz uwagę wszystkich członków pod moim rozkazem stojącego I-go Legionu na ich bezwzględny obowiązek posłuszeństwa względem władz c. i k. Komendy wojskowej, tudzież c. i k. władz politycznych, ostrzegam wszystkich przed wszelkimi wykroczeniami, albowiem czyny te wedle obowiązujących ustaw wojskowych jak najsurowiej karano będą.

 

„Liczę stanowczo, że każdy Legionista bek różnicy stopnia będzie dbał o honor wojskowy Legionu i pomny będzie na odpowiedzialnoś4 wobec narodu polskiego, który z zaufaniem patrzy na Wasze czyny. Naród nie ścierpiałby przekroczeń, mogących rzucić plamę na nieskazitelność polskiego rycerstwa, które dzisiaj reprezentowane jest przez wojska Legionów polskich"!

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.