28 czerwca 1922

Wymarsz legionistów z Cieszyna.

W ubiegła sobotę udali się legioniści polscy gromadnie na nabożeństwo do kościoła OO. Jezuitów, następnie do kościoła ewangielickiego. W kościele katolickim, po mszy świętej, pobłogosławił ks. Londzin legionistów na drogę, żegnając ich ciepło i serdecznie. W kościele ewangielickim przemówił do ochodzących legonistów pięknie i po ojcowsku ks. prof. Stonawski. W obydwu kościołach śpiewano pieśni patryotyczne. Po nabożeństwie udali się legioniści nasi do parku A. Sikory, gdzie, po odczytaniu roty przysięgi, nastąpiło zaprzysiężenie nowo zgłoszonych legionistów. Od przysięgi nikt się nie uchylił, mimo, iż wyraźnie jej znaczenie wytłómaczono i nikogo do niej nie zmuszono. — Chwila ta była wzruszająca.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.