29 listopada 1922

Sieradz.

Na wieść o powtórnem zbliżaniu się Niemców w okolice Sieradza dziesiątki tysięcy ludzi porzuciło swe siedliska. Liczba meżczyzn od 16 do 45 roku, która zbiegła z pogranicznych miejscowości gubernii kaliskiej, wynosi 50,000. powodem ucieczki była obawa przed zabraniem do wojska. Wiadomości te podaje korespondent „Warsz. Dniew.” donataryusz p. Szebeko.

 

Kuryer dla Wszystkich, 03-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.