17 maja 1922

Bezpłatne bilety ewakuacyjne.

Ludność miasta Krakowa, która dotąd nie mogła zaopatrzyć się w żywność na przeciąg 8-ch miesięcy z powodu braku jakichkolwiek środków na utrzymanie siebie i swych rodzin, może nadal korzystać z bezpłatnych biletów ewakuacyjnych. Odjeżdżać można codziennie pociągiem osobowym odchodzącym z głównego dworca przy ul. Lubicz o godz. 7.35 wieczorem.

 

 

Bilety ewakuacyjne wydaje codziennie w godzinach od 11-tej do 1-szej pop. Miejskie Biuro ubogich ul. Poselska L 8. Odjeżdżający otrzymają z M. Biura ubogich, o ile starczą fundusze skromne zapomogi na drogę, a na dworcu kolejowym przy odjeździe także gorącą herbatę i przekąski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.