18 czerwca 1921

Przewiezienie relikwii do Bukowiny.

Od kilku tygodni znajdują się w Wiedniu relikwie świętego, który cieszy się wielką czcią na Bukowinie a także w Rumunii. Jest to Joannes Neus, patron Bukowiny. Szczątki tego świętego znajdowały się w Suczawie, a w czasie od 1 i 3 czerwca pielgrzymowały do tego miasta tysiące pobożnych pątników, by pomodlić się u grobu świętego. Kiedy Rosyanie wtargnęli do Bukowiny postanowiono szczątki świętego przetransportować do Wiednia. Cedrową trumnę włożono do drewnianej, następnie zapieczętowano i złożono w wagonie. Mnich, który strzegł relikwii jest funkcyonaryuszem rządowym; do asysty otrzymał on dwóch żołnierzy, którzy towarzyszyli transportowi do Wiednia, gdzie złożono tymczasowo relikwie w kaplicy przy Lowelstrasee. Rycina nasza przedstawia mnicha Sidorowicza, stróża relikwii i obraz Świętego.

 

 

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.