9 maja 1921

Ewakuacya Wrocławia.

Kopenhaga, 29 października. (W. A. T.). Według doniesień z Berlina, władzom miejscowym w Wrocławiu polecono przygotować się do ewentualnego opuszczenia miasta. Polecenie nie wskazuje ani terminu; w którym to może nastąpić, ani też miejsca, dokąd mają być ewakuowane. Wiadomość o rozporządzeniu tem, mimo, że utrzymać ją chciano w jaknajściślejszej tajemnicy, przedostała się do Berlina, wywołując formalny popłoch wśród mieszkańców. Niektórzy czynią gorączkowo przygotowania do wyjazdu.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 29-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.