28 czerwca 1922

Kolejarze na legiony.

W sprawie podatku narodowego na rzecz legionów, komitet kolejarzy ogłasza odezwę do kolegów, wzywający do składania podatku 1% od pensyi, uchwalonego na zebraniu dnia 2 września. Z powodu ewakuacyi Krakowa wypłatę pensyj za październik przyspieszono o dwa tygodnie; obecnie należy ów podatek za październik jak najprędzej uiścić.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.