9 maja 1921

Wizytacya m. straży pożarnej.

Wczoraj odbyła się wizytacya miejskiej straży pożarnej, zarządzona przez komendanta twierdzy, feldmarszalka-porucznika ekscelencyę Kuka. — Po przegladzie straży oraz wszystkich przyrządów pożarnych, odbył się alarm, do którego stanęło 12 wozów pożarnych oraz 2 samochody pożarne, które to ostatnie zakupione zostały przez komendę dla celów pożarniczych. Następnie odbyły się ćwiczenia ze wszystkimi przyrządami, jak również z nowozakupionymi samochodami, z których jeden zaopatrzony jest w sikawkę benzynową o sile 35 kont, wyrzucając 1.000 litrów wody na minutę na wysokość 80 m. przy użyciu 2 prądów. Po ukończeniu wizytacyj wyraził eksc. Kuk podziękowanie i uznanie komendantowi straży, polecając, aby o tem zawiadamić wszystkich oficerów i pompierów straży pożarnej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.