20 czerwca 1921

Na podgórskim cmentarzu

zabroniono rozpalania świateł w dniach zadusznych. Zakaz odnośny wydała komenda twierdzy. Ostrzegamy zatem naszych czytelników przed rozpoczynaniem odpowiednich przygotowań i zakupów, które wobec odnośnego zakazu byłyby bezprzedmiotowemi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.