16 czerwca 1921

W powiecie tomaszowskim.

Gubernator chełmski, jak donoszą dzienniki rosyjskie, przesiał do ministerium spraw wewnętrznych szczegółowy raport o zniszczeniu gub. chełmskiej przez nieprzyjaciela.

 

W gminie Krynickiej z 14 wsi ucierpiało 11, częściowo od pożaru, częściowo zaś od rabunku; w gminie tej uległo spaleniu 65 zagród włościańskich, z których 35 we wsi Majdan Krynicki i 18 we wsi Majdan Sielec w której również zginęło w ogniu 12 osób. We wsi Majdan Krynicki rozstrzelano 4 osoby, w tej liczbie dwoje dzieci. Nadto podczas strzelaniny zabito 5 osób i raniono 6; 6 osób uprowadziły wojska nieprzyjacielskie. W urzędzie gminnym rozbita jest kasa i zabrano 10 rubli. W szkole zniszczono urządzenia.

 

 

W gminie tarnowickiej z 12 wsi ucierpiało 10. Ogółem w tej gminie uprowadzono do niewoli 141 osób, w tej liczbie pisarza gminnego. Z nich 6 osób powróciło, zabito 6, we wsi Tarnowiec spłonęły 33 zagrody włościanskie. W urzędzie gminnym wszystkie dokumenty są zniszczone; obrabowano mieszkania księdza i nauczyciela.

 

W gminie jarczewskiej najbardziej ucierpiały wsie: Jurów Wereszczyce i Lubcze, położone w pobliżu granicy. Wielka zamożna wieś Jurów, spalona jest doszczętnie. Ocalały tylko kościół i szkota. Zginęło 48 osób; 3 oso. by, między niemi 8-letni chłopczyk byli ranni; 5 osób uprowadzono do niewoli.

 

We wsi Wereszczyce z 76 zagród pożar zniszczył 54.

 

We wsi Lubcze również spalona jest znaczna cześć domów oraz niektóre zabudowania gospodarcze właściciela ziemskiego.

 

W gminie czerkaskiej, we wsi Podhaica, pożar strawi, 28 zagród z liczby 32. Ogień wybuchnął wskutek pocisków armatnich. 3 osoby byty rozstrzelane. Osada Łaszczów spalona jest zupełnie.

 

W gminie rachańskiej dotkliwie ucierpiała wieś Wola Horodecka, w której ogień zniszczył 50 zagród z liczby 54. We wsi Wólka Polkarzewska i Rachanie spalona jest prawie połowa domów. 12 osób rozstrzelano; 40 zginęło w płomieniach.

 

W gminie komarowskiej bardzo ucierpiały wsie Wożuczyn i Janówka. W pierwszej ze 110 zagród spalonych jest 73. Rozstrzelano 7 osób. We wsi Janówco spalono 12 zagród, 8 osób uprowadzono do niewoli.

 

Dotkliwie ucierpiał i Tomaszów, w którym spalone jest całe śródmieście. Biura rządowe uległy zniszczeniu i zrabowaniu.

 

Nadto w całym powiecie brak rąk roboczych, koni i wozów, inwentarz żywy i martwy jest zabrany lub zniszczony, drożyzna nadzwyczajna. Ludność jest w strasznej nędzy. Niezwłaoczna pomoc jest konieczna.

 

 

Wnętrze pałacu w Falentach po gospodarce niemieckiej. (Fot. Saryusz Wolski.)

 

Kurjer Warszawski, 03-11-1914 (Fot. Świat: pismo ilustrowane tygodniowe, 31-10/06-11-1914)

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.