17 maja 1922

O lichwę żywnościową.

Na odbytem w niedzielę posiedzeniu komisyi aprowizacyjnej u delegata namiestnictwa, p. Fedorowicza, zwrócono się do magistratu miasta Krakowa o wdrożenie akcyi celem spowodowania zniżki cen mięsa i wyrobów masarskich ze względu na obecne znacznie niższe ceny bydła i nierogacizny. Stwierdzono, że ceny chleba są niższe w Wiedniu, niż w Krakowie, tak że mogłoby się opłacić sprowadzanie chleba z Wiednia do Krakowa, Wyrażono również nadzieję, że rząd, względnie Wydział krajowy wdroży odpowiednią akcyę, by nie dopuszczać do strasznej lichwy, uprawianej przy sprzedaży soli, która kupowana w Wieliczce po 19 hal za kilogram bywa sprzedawaną w pogranicznych okolicach Królestwa przez niesumiennych pośredników nawet po 2 korony za kilogram; równocześnie po powiatach odczuwają w kraju brali soli. Byłoby zatem wskazanem urządzanie w odpowiednich miejscowościach składów soli powierzanie sprzedaży sklepom Kółek rolniczych i t. p. spółkom, gdyż obecnie tego, z krzywdą ludności prowadzonego, bardzo lukratywnego pośrednictwa nawet fryzyerzy się podejmują i handlem soli się trudnią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-11-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.