20 czerwca 1921

Szkoła niemiecka w Kielcach.

We wczorajszym „Głosie Narodu" czytamy: Po wybuchu obecnej wojny istniała w Kielcach, podobnie jak w wielu innych miastach Królestwa, prywatna szkoła średnia, t. zw. handlowa, utrzymywana przez obywatelstwo miejscowe i posiadająca polski wykład nauk. Wojna wywołała wszędzie, a więc i w Kielcach, zamęt w stosunkach szkolnych, tak, iż wiele zakładów, zwłaszcza na terytoryach, objętych działaniami wojennemi, nie podjęło nauki we właściwym terminie powakacyjnym. Ponieważ wiele młodzieży snuje się bez należytego zajęcia, postanowiło grono obywateli kieleckich wskrzesić tamtejszą szkolę handlową. W tym celu udali się ci obywatele do urzędującego w Kielcach landrata (Kielce miały bowiem czasowo administracyę niemiecką) z przedstawieniem tej sprawy i z prośbą o formalne urzędowe pozwolenie na podjęcie czynności szkolnych. Landrat chętnie tego pozwolenia udzielił. Jako warunek postawił tylko, aby dalszy wykład w szkole odbywał się odtąd po niemiecku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-11-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.