20 czerwca 1921

Szyny tramwajowe a rury wodociągowe.

Przy budowie nowych linji tramwajowych administracja tramwajów ułożyła szyny wzdłuż rur wodociągowych, wskutek czego dostęp do rur oraz urządzenia odnóg dla hydrantów i kranów dla polewania ulic są utrudnione.

 

Wobec tego komitet kanalizacji i wodociągów wystąpił do magistratu z wnioskiem, aby plany zaprojektowanych nowych linji były rozpatrywane nietylko w komitecie budowlanym, ale także i w komitecie kanalizacji i wodociągów.

 

Kurjer Poranny, 10-11-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.