16 czerwca 1921

Telefony pod nadzorem.

Pod wpływem wypadków, jakie przeżywamy, zarząd główny poczt i telegrafów postanowił od d. 14 stycznia r. 1915 wprowadzić nowe przepisy o korzystaniu z telefonów.

 

Pomiędzy innemi zakazane ma być komunikowanie przez telefon wiadomości, których treść sprzeczna jest z prawem, porządkiem społecznym i moralnością.

 

W razie nie zastosowania się do tego przepisu winny pozbawiony zostaje prawa korzystania z telefonu, a nadto pociągany ma być do odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

 

 

Nowe przepisy przewidują również, że rząd może, jeżeli uzna to za potrzebo e, zamykać telefony poszczególnym osobom lub w całych miejscowościach na nieokreślony przeciąg czasu.

 

Kuryer dla Wszystkich, 10-11-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.