17 maja 1922

Garbatka.

Piękne dobra Policzna, pod Garbatką, posiadająca kościół wspaniały i pałac w parku starożytnym, są zupełnie zrujnowane. Prusacy na kościele umieścili kartaczownice. Kościół legł w gruzach, spalono pałac, dom administratora i budynki. W parku chowano zabitych. Cała prawie wieś poszła z dymem.

 

Taki sam los spotkał Grodek ze starożytnym kościołem, ufundowanym przez Piotra Kochanowskiego.

 

Majątek radcy Adama Olszewskiego, Janików, zrujnowany jest od pocisków, a właściciel w z rodziną zaledwie uszedł z życiem. Okolice Zwolenia ucierpiały również.

 

Kurjer dla Wszystkich, 12-11-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.