9 sierpnia 1922

Legiony. Wyjazd III kompanii wiedeńskiej.

Wiedeń, 19 listopada. (B. kor.).

Po defiladzie przed ministerstwem wojny wyjechała wczoraj trzecia kompania wiedeńskiego Legionu polskiego.

 

Na dworcu kolei wschodniej zebrało się tysiące publiczności, prezes komisaryatu wiedeńskiego N. K. N. Zgórski, wiceprezes Kola polskiego German, posłowie Jaworski, Steinhaus, Wysocki i inni, oraz bardzo licznie kolonia polska. Żegnano owacyjnie legionistów obdarowując ich kwiatami i różnymi przysmakami.

 

 

Po przemówieniu prezesa Zgórskiego do legionistów, życzącem im zwycięstwa w walce o prawo i sprawiedliwość, muzyka zagrała hymn ludów i „Jeszcze Polska nie zginęła", poczem wśród okrzyków publiczności pociąg odjechał.

 

Wśród tych legionistów znajduje się także panna Ordyńska, jako oficer strzelców.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.