27 września 1922

Walka z prostytucyą.

W celu poprawienia stosunków sanitarnych w mieście naszem, wyasygnowano do rozporządzenia Rady lekarskiej 250 tysięcy rb. Jednocześnie polecono wzmocnić nadzór nad prostytucyą, który w ostatnich czasach z powodu wzięcia do wojska połowy personelu komitetu lekarsko-policyjnego, osłabł znacznie. W tym celu wynajęto tymczasowo sześciu nadzorców i kilku strażników konnych, którzy mają sobie polecony nadzór nad prostytutkami na przedmieściach i na krańcach miasta.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 21-11-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.