29 listopada 1922

Straż nad zabytkami.

Posiedzenia Komitetu dla straży nad zabytkami odbyły się dnia 3 i 5 grudnia b. r. pod przewodnictwem dra Stanisława Tomkowicza.

 

P. dyrektor dr Papce zawiadomił, że dzięki poparciu prezesa Kola polskiego eksc. dra Leo, uzyskał telegraficznie subwencyę 3000 koron z Ministerstwa oświaty na zabezpieczenie zbiorów Biblioteki Jag., wobec czego zakupiono dostateczni, ilość przyrządów ratunkowych na wypadek pożaru. Ankieta przy udziale rzeczoznawców pp. Sipla i dr Seńkowskiego ustaliła ostatecznie sposób zabezpieczenia. witrażów w kościołach krakowskich.

 

 

Witraże w kościele N. P. M. i Bożego Ciała zabezpieczone będą oszalowaniem z desek i organtyną, jak się okazało bowiem podczas pierwszego oblężenia w Przemyślu, mimo iż na tamtejszą katedrę nie padł żaden strzał, witraże wyleciały. W sprawie zabezpieczenia zabytków po synagogach interweniowali pp. dr Muczkowski i dr Tomkowicz. Kościół P. Maryi ma dostateczną ilość przyrządów ratunkowych. Podniesiono konieczność usunięcia rusztowań jako materyału palnego z wież ratuszowej i P. Maryi. Przyjęto szereg nowych członków, wreszcie Komitet uchwalił wyrazić podziękowanie za pracę około organizacyj straży pp. Fabijańskiemu, Jr Kaczmarczykowi, Olszewskiemu i Szajnowskiemu. Po odbiór legitymacyi i opasek straży należy się zgłaszać do sekretarza Komitetu dr Kaczmarczyka, Sienna 16, w godzinach przedpołudniowych.

 

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-12-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.