9 sierpnia 1922

Cesarz o Legionach.

Wiedeń, 15 grudnia.

C. k. Biuro korespondencyjne ogłasza:

Jak donosi „Fremdenblatt", arcyksiężna Izabella otrzymała protektorat nad komitetem pań Polskich, zajmującym się zbieraniem darów na „gwiazdkę" dla znajdujących się w polu legionistów polskich, za zezwoleniem cesarza. Przy sposobności udzielenia tego zezwolenia cesarz wyraził się z wielkiemi pochwałami o waleczności Legionów polskich.

 

Cesarz w rozmowie z arcyksiężną Izabellą mówił z najwyższem uznaniem o czynach Legionów polskich i nazwał je czynami wprost bohaterskimi.

 

 

Te słowa monarchy z pewnością podwoją jeszcze odwagę i bohaterską wytrwałość znajdujących się w polu Legionów polskich, a także cały naród polski — który chociaż z powodu inwazyi nieprzyjacielskiej najwięcej ucierpiał, przecież poniósł ofiary ogromne dla Legionów i wciąż je jeszcze ponosi — z tych słów uznania cesarskiego zaczerpnie nowych sił i odwagi, aby przez niezachwianą wierność i oddanie dynastyi i Państwu wytrwać i oczekiwać zwycięstwa wspólnej sprawy.

 

Także ,Neue fr." i „Neues Tagblatt" zaznaczają uznanie, wyrażone przez cesarza dla Legionów polskich. „Neue fr. Presse" pisze: Jeżeli może dotychczasowe ostrożne stanowiska uciskanej i zastraszonej ludności oplskiej w Królestwie rozczarowało tych, którzy z początkiem wojny światowej spodziewali się wybuchu wielkiej rewolucyi polskiej, to przecież są pewne oznaki, że te ubolewania godne ofiary rosyjskiego systemu rządowego tylko z niecierpliwością czekają na hasło, aby zwrócić się przeciw swemu ciemięzcy Natomiast w Galicyi już od samego początku uważano za rzecz zupełnie naturalną że Polacy ramię przy ramieniu walczyć będą razem z armią austro-węgierską dla sprawiedliwej sprawy, dla wolności egzystencyj swego narodu. Następnie pismo to obszernie opowiada historye powstania Legionów polskich w Galicyi i podnosi bohaterstwo ich czynów, które okryły nową chwałą naród polski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-12-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.