17 maja 1922

Restauracya zamku wawelskiego.

W swoim czasie donieśliśmy, iż w listopadzie z. r. z powodu zimy i zawieruchy wojennej zawieszono roboty restauracyjne w zamku na Wawelu. Obecnie, jak się dowiadujemy, podniesiono myśl prowadzenia dalszych robót z chwilą nastania wiosny. Onegdaj odbyła się w tej sprawie poufna konferencya, na której postanowiono się porozumieć z marszałkiem Niezabitowskim i Wydziałem krajowym.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-01-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.