18 sierpnia 1922

Legiony.

Naczelny Komitet. Narodowy, z powodu licznych fałszywych pogłosek, rozszerzających pośród łatwowiernej ludności podaje do wiadomości publicznej, że żadne zmiany w komendzie Legionów Polskich nie zaszły, że w szczególności Brygadyer Piłdsudzki cieszy się najlepszem zdrowiem i w dalszym ciągu przewodzi swej brygadzie, która nie dalej, jak dni temu kilka, stoczyła ciężkie i pełne sławy boje. Legion wyszedł z walk tych bez wielkich strat, dumny z przebytych trudów i niebezpieczeństw, zawsze duchowo dzielny i wytrwały.

 

* * *

Wysłani z placu boju do Wiednia celem odpoczynku lub też wypuszczeni z tutejszych szpitali legioniści, nie mieli dotąd żadnego takiego przytułku, gdzieby mogli otrzymać za nieznaczną cenę tanie, wydatne a dla nich tak niezbędne pożywienie. Obecnie brakowi temu zaradził Komitet Pań, zakładając z pozwoleniem N. K. N. schronisko dla Legionistów, —które znajduje się w dzielnicy IV, Luisengasse, Nr 20.

 

Wszelkie datki na ten patryotyczny cel przyjmuje także p. Max Bertermann, Wiedeń, IV, Favoritenstrasse No 76 a..

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-01-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.