6 czerwca 1923

Podziękowanie brygadyera Piłsudskiego.

Prezydent miasta Lwowa Neurnann otrzymał następujący telegram: Do JWnego P. Neumanna, Prezydenta miasta Lwowa. Niezwykle wzruszony byłem, otrzymawszy od JWnego Pana Prezydenta dowód pamięci o nas w postaci noworocznych życzeń. Wielka ilość moich oficerów i żołnierzy, oraz ja sam marny tyle serdecznych wspomnień, zwiazanych ze Lwowem, kolebka polskiego ruchu wojskowego, że wdzięczność nasza za dowód dalszego współżycia z nami przedstawicieli tego miasta jest ogromna.

 

 

Prosze Przyjąć JWny Panie Prezydencie i proszę wyrazić Wnym Radnym miasta Lwowa nasze podziękowanie i życzenia, abyśmy w możliwie szybkim czasie złożyć wyrazie wdzięczności mogli osobiście w wolnym od stopy nieprzyjacielskiej Lwowie.

 

16 stycznia 1915.

J. Pilsudski. brygadyer.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-01-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.