17 maja 1922

Pomoc dla ofiar wojny w Królestwie.

Piotrogród (T. A. P.). Komitet Jej Cesarskiej Wysokości Wielkiej Księżniczki Tatiany Mikołajówny zebrał na ludność, dotkniętą przez wojnę 9043,000 rubli. Zaopatrzenie komitetów obywatelskich Królestwa Polskiego w konie jest na ukończeniu. Zakupione konie podzielone zostaną pomiędzy Warszawę, Suwałki i Chełm. Komitet rozpoczął starania o sprzedaż wybrakowanych koni wojskowych bezpośrednio ludności miejscowej. Rozpoczęto zakładanie schronisk dla żołnierzy-kalek, urodzonych w miejscowościach, zajętych przez nieprzyjaciela. Na urządzenie takiego schroniska w Warszawie asygnowano jednorazowo 100,000 rubli i 15,000 na pierwszy miesiąc.

 

Kuryer dla Wszystkich, 04-02-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.