17 maja 1922

Hrabia i córka górnika.

Dziwne losu koleje. Przed kilku dniami w swym zamku Koppic na Śląsku zmarł hr. Jan Ulrich Schaffgotsch —jeden z najbogatszych miejscowych magnatów, licząc lat 83.

 

Hrabia Schaffgotsch, trzeci z rzędu syn zmarłego niedawno mistrza ceremonii ks. Albrechta, początkowo wcale nie miał widoków pozostania panem rodzinnego majoratu, składającego się z kilkudziesięciu wsi, o obszarze 18.842 hektarów. Jako młodzieniec poświęcił się służbie rządowej, którą pełnił w charakterze prawnika. Jako referendarz, bawiąc we Wrocławiu poznał przypadkiem młodą dziewczynę, przyszłą spadkobierczynię wielu milionów, z urodzenia Polkę, Joannę Grysik, która później przybrała nazwisko swego przybranego ojca Goduli. W kilka miesięcy po pierwszem poznaniu hrabia Jan poślubił młodą dziewczynę, z prawdziwej miłości.

 

 

Małżeństwo to wywołało ogromne poruszenie w kołach arystokratycznych, zwłaszcza, gdy przywiedziono sobie na pamięć romantyczną i prawie nieprawdopodobną historycy życia i majątku młodej hrabiny.

 

Z urodzenia była ona córką biednego polskiego górnika, Grysika, z Poręby na Górnym Śląsku. Ojciec umierając zostawił swą żonę i trzechletnią wówczas Joannę w największej nędzy. Biedne dziecko wzięła do siebie z litości żona rządcy dóbr, Goduli i chowała u siebie jak własną córkę. Godula również pochodził z chłopskiej rodziny i jako młody chłopak wstąpił do służby hrabiego Ballestrem, u którego pełnił obowiązki służącego. Z czasem został ekonomem i rządcą. Przypadkowo zakupił małą posiadłość, w której odkryto później nieprzebrane zasoby węgla, skutkiem czego tysiąckrotnie zarobił na kupnie, a zarobek ten stał się podstawą jego późniejszego milionowego majątku. Po niespełna piętnastu latach Godula, syn biednego chłopa, później służący i rządca, stał się prawdziwym królem węglowym na Śląsku, a majątek jego obliczano na kilkadziesiąt milionów.

 

Milioner Godula całym sercem przywiązał się do swej wychowanki. Po śmierci żony adoptował ją i mianował swą spadkobierczynią. Tak więc, dzięki zbiegowi okoliczności, córka górnika, Joanna Grysik stała się najbogatszą panną w Europie!

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-02-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.