17 maja 1922

Niebezpieczeństwo powodzi.

Komisya wodna a wszczegolności ekspozytura krakowska z radca Regiecem na czele przystępuje do naprawy uszkodzonych wałów nad Wisłą i jej dopływami. Spodziewać się przeto należy, że o ile to będzie możliwe, niebezpieczeństwo zalewu przyległych obszarów zostanie na czas usunięte.

 

Równie groźnem jak uszkodzenie wałów jest zatarasowanie biegu wody w korytach rzek w tych miejscach, gdzie znajduja się szczątki mostów zniszczonych przez wojska nieprzyjacielskie Z opadłych w koryta rzek belek, wiazań mostowych itd. potworzyły się w korytach rzek zapory, które, przy zbiórce wody, niechybne spowoduja zalew okolicy. Koniecznem jest przeto, aby równocześnie z naprawa wałów, usunięto wspomniane zapory, jako grożace wielkiem niebezpieczeństwem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-02-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.