18 maja 1922

Denuncyanci

Jak widzimy, nie tylko u nas kwitnie ten wojenny, a niebezpieczny sport.

Oto co „Kuryer Poznański" pisze: „Ku przestrodze gadatliwych. Zwracaliśmy niejednokrotnie uwagę, że po lokalach i na ulicach kręcą się rozmaite indywidua, które podsłuchują rozmowy i potem dokonują donosy do policyi, częstokrotnie zupełnie fałszywe lub zmyślone.

 

— Znany jest nam świeży taki wypadek, gdzie

ktoś zadenuncyowai pewnego obywatela tutejszego, twierdząc o nim, że przy czytaniu nadzwyczajnych dodatków w oknie wystawowem pewnego składu miał wyrazić wątpliwości o treści telegramu. Obywatel ów był onegdaj przesłuchany na policyi, lecz denuncyanta wskazać mu nie chciano. A zatem baczność!" — kończy „K . P .“ — Podobne ostrzeżenie aktualne jest bardzo obecnie na gruncie krakowskim.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-06-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.