9 sierpnia 1922

Kolonia letnia dla dzieci Legionistów

 

Jest w Krakowie pewna liczba dzieci byłych Legionistów, którym ojcowie z. powodu braku pracy lub zupełnego stargania sil na polu walki, opieki zapewnić nie mogą. Są też między dziećmi sierotki, których matki nie mają środków na wyżywienie ich tembardziej na zapewnienie im pobytu na świeżem powietrzu, tak dla młodego rozwijającego się organizmu, pożądanego. Zwracamy się więc z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli, aby wobec zbliżających się letnich miesięcy zechcieli ofiarować, o ile to możliwe pomieszczenie na kolonię letnia dla tych maleńkich.

 

— Również i umieszczenie choćby jednego tylko dziecka przyjęte byłoby z wdzięcznością. Znając ofiarność naszego społeczeństwa, mamy nadzieję, iż prośba ta, pomimo ciężkich czasów i trudnych warunków nie przebrzmi bez echa, tembardziej, iż idzie tu o dzieci, które są przyszłością narodu.

Liga kobiet polskich, Sekcya opieki nad b. Legionistami i ich rodzinami. — Karmelicka 51.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-06-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.