17 maja 1922

Hotele w Warszawie.

„Kuryer Warszawski" z 19 rm. donosi: Po miesiącach tłustych w hotelach warszawskich nastały obecnie czasy chude. Gdy niedawno temu Jeszcze trudno byto o wolny pokój w hotelach nawet drugorzędnych, obecnie liczba zajętych numerów spadła bardzo znacznie. W jednym z większych hotelów niedawno trzeba było zamawiać pokój co najmniej trag dni naprzód, obecnie hotel ten jest nawpół pusty. W innym hotelu jest kilkadziesiąt wolnych pokojów, a trzy są zamieszkane.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-07-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.